Tautos TV

Tikros žinios

Irmanto Ostrausko akcija primena politinio kalinio Petro Cidziko kovą už laisvę

Kova už laisvę per amžius aktuali. Irmanto Ostrausko taiki protesto akcija prie LR Seimo liudija-laisvę prarandame. Ką daryti?

Grįškime į 1988 metus, buvome sovietų okupuoti. Slepiama prievarta tvyrojo Lietuvoje. Verta prisiminti drąsias, netikėtas ir ilgas politinio kalinio Petro Cidziko bado ir maldos akcijas Vilniaus Katedros aikštėje.

1988-89m. už politinių kalinių išlaisvinimą badavo ir meldėsi 30 ir 34 dienas. Politiniai kaliniai buvo paleisti.

1990 m. prasidėjus ekonominei blokadai 50 dienų badavo ir meldėsi už Lietuvos dvasinį atgimimą.

1990 m. su 14 žmonių grupe organizavo kryžiaus nešimo žygį į Maskvą. Vilniuje apie KGB pastatą.

1993 m. liepos 23-rugpjūčio 23 d. badavo ir meldėsi, kad Rusijos kariuomenė būtų išvesta. Rugpjūčio 25 d. Rusija paskelbė, kad kariuomenę išveda.

Atgaunant Lietuvos nepriklausomybę Petras Cidzikas parodė dvasinės kovos jėgą. Vienijo savo auka, buvimu ir malda . Kartu meldėsi daug žmonių. Lietuva atgavo laisvę taikiu būdu.