Tautos TV

Tikros žinios

Jaudinantis merginos pasisakymas: – Svarbu, ką aš pasakysiu savo vaikams, kitoms kartoms. Ar aš sugebėjau būti čia, daryti kažką dėl savo tautos laisvės? Nebekartokime klaidų, nebetylėkime.